HSING WU UNIVERSITY 觀光休閒系(所)
畢業離校手續流程

畢業離校手續流程:

 

四技:

先去教務處拿離校手續單

 

1.有實習同學,繳交裝訂的實習報告書

 

2.證照:2張丙級或1張乙級證照<觀光系認定證照>

 

3.畢業流向卷:https://campus.hwu.edu.tw/hwc/bg_pro/bg060.jsp

 

4. 

109、108學籍英文畢業門檻
https://clc.hwu.edu.tw/Category?CId=5553

111、110學籍英文畢業門檻
https://clc.hwu.edu.tw/Category?CId=5552

 

 

五專:

 

畢業流向卷:https://campus.hwu.edu.tw/hwc/bg_pro/bg060.jsp

 

BACK TO TOP